E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Aktuálne oznamy

Očkovanie COVID-19 bez registrácie od 6.11.2021 - 12.11.2021  
Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania  
Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie  
Uznesenie vlády SR k návrhu na aktualizáciu opatrení  
Zoznam odberných miest - čas otvorenia  
MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA OKRES ZVOLEN  
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa  
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 23.02.2021 08:00:00 do: 23.02.2021 16:00:00  
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021  
Vyhláška ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - poskytovatelia zdravotnej starostlivosti; karanténa; prevádzky a hromadné podujatia - zo dňa 17.12.2020  
PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV  
Registrácia chovov ošípaných  
Zmena e-mailovej schránky a mobilného čísla - oznámenie  
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa zo dňa 15.05.2020  
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  
Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 10.05.2020  
Opatrenie ÚVZ SR - Otvorenie prevádzok, režimové opatrenia zo dňa 21.04.2020  
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 9.4.2020  
Rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase 8.4.2020 0:00hod do 13.4.2020 23:59  
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 04. 04. 2020  
Preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov  
Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020  

Spravodajstvo

Vitaje v obci Bacúrov

Táto malebná rázovitá obec sa nachádza južne od mesta Zvolen, v Pliešovskej kotline, medzi obcami Ostrá Lúka, Dubové a Breziny. Obec v sebe skrýva veľmi veľa zaujímavostí, ktoré ju charakterizujú. Už svojou polohou v objatí pohorí, Javorie na východe, na západe Chránenou krajinnou oblasťou Štiavnické vrchy, vytvára krásnu krajinnú scenériu plnú života. Na území obce sa nachádza mnoho prírodných, historických a kultúrnych zaujímavostí, ktoré sa oplatí vidieť a ulahodiť oku a duše.

Tunajšia príroda ponúka od stromov starých viac ako sto rokov, stromy zaujímavých a nevšedných tvarov až po vodnú nádrž v strede obce „Pleso“. Územie je plné života od rýb, korytnačiek, bocianov, koní, ježkov až po líšky, kuny, diviaky, srnky, jelene a daniele. Je až nemožné niečo z tohto nestretnúť alebo nezahliadnuť.

Spomienkou na viac ako 760. ročnú históriu obce sú historické budovy ľudovej architektúry ako aj najstaršia budova obce kostol, pochádzajúci z 30-tych rokov 14. storočia, prestavaný v roku 1790. Vzácne sú aj zvony v jeho veži. Veľký zvon pochádza z roku 1502, menší z roku 1689 a používajú sa dodnes. Výnimočný je aj hraničný kameň medzi Bacúrovom a Dubovým s vytesaným krížom na oboch stranách, ktorý pravdepodobne pochádza až zo stredoveku. Zaujímavá je aj samotná história obce so svojimi úskaliami, poslaním a osobnosťami, ktoré dotvárali, ovplyvňovali široké okolie ale aj Slovákov. Z najznámejších sú to národovci Andrej Truchlý-Sytniansky a Karol Anton Medvecký – prvý tajomník Matice slovenskej. Nielen Bacúrovčania môžu byť na nich právom hrdý, ale aj všetci Slováci. Ale aj pracovité ruky sú charakteristické pre túto obec. Okrem obrábania svojich políčok a pánskych rolí, pracovali tiež v lese. No najviac rozšíreným remeslom v obci bolo košikárstvo. Košíky robili veľké, z dubových lubov a menšie z liesok. Bacúrovských košikárov poznali okrem najbližšieho okolia aj v Šahách, Brezne, Banskej Štiavnici a v ich okoliach.

Aj svojou kultúrou je obec zaujímavá. Krojovanú minulosť tvorili zvyky a tradície, stavanie májov, fašiangy, páranie peria, čistenie studničiek v chotári. Zaujímavosťou obce a určitým znakom tolerancie je, že v obci boli a sú až 3 cirkevné spoločenstvá. Rímsko-katolícke, ktorému patrí aj kostol zasvätený sv. Šimonovy a sv. Judu, Evanj. cirkev patriaca pod Ostrú Lúku a Dom Veriacich v Kristu Nazaretských. V obci boli aj Benediktíni a v súčasnosti je tu Dom sv. Gorazda. Cez obec vedie niekoľko turistických trás. Najznámejšou je Barborská cesta.

HORE