E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Aktuálne oznamy

Očkovanie COVID-19 bez registrácie od 6.11.2021 - 12.11.2021  
Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania  
Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie  
Uznesenie vlády SR k návrhu na aktualizáciu opatrení  
Zoznam odberných miest - čas otvorenia  
MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA OKRES ZVOLEN  
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa  
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 23.02.2021 08:00:00 do: 23.02.2021 16:00:00  
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021  
Vyhláška ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - poskytovatelia zdravotnej starostlivosti; karanténa; prevádzky a hromadné podujatia - zo dňa 17.12.2020  
PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV  
Registrácia chovov ošípaných  
Zmena e-mailovej schránky a mobilného čísla - oznámenie  
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa zo dňa 15.05.2020  
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  
Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 10.05.2020  
Opatrenie ÚVZ SR - Otvorenie prevádzok, režimové opatrenia zo dňa 21.04.2020  
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 9.4.2020  
Rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase 8.4.2020 0:00hod do 13.4.2020 23:59  
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 04. 04. 2020  
Preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov  
Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020  
Obecný úrad organizuje zber nebezpečného odpadu  
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov  
Registrácia chov ošípaných, kde sa chová jedna ošípaná - usmernenie  
Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (domáca zabíjačka)  

Vitaje v obci Bacúrov

Táto malebná rázovitá obec sa nachádza južne od mesta Zvolen, v Pliešovskej kotline, medzi obcami Ostrá Lúka, Dubové a Breziny. Obec v sebe skrýva veľmi veľa zaujímavostí, ktoré ju charakterizujú. Už svojou polohou v objatí pohorí, Javorie na východe, na západe Chránenou krajinnou oblasťou Štiavnické vrchy, vytvára krásnu krajinnú scenériu plnú života. Na území obce sa nachádza mnoho prírodných, historických a kultúrnych zaujímavostí, ktoré sa oplatí vidieť a ulahodiť oku a duše.

Tunajšia príroda ponúka od stromov starých viac ako sto rokov, stromy zaujímavých a nevšedných tvarov až po vodnú nádrž v strede obce „Pleso“. Územie je plné života od rýb, korytnačiek, bocianov, koní, ježkov až po líšky, kuny, diviaky, srnky, jelene a daniele. Je až nemožné niečo z tohto nestretnúť alebo nezahliadnuť.

Spomienkou na viac ako 760. ročnú históriu obce sú historické budovy ľudovej architektúry ako aj najstaršia budova obce kostol, pochádzajúci z 30-tych rokov 14. storočia, prestavaný v roku 1790. Vzácne sú aj zvony v jeho veži. Veľký zvon pochádza z roku 1502, menší z roku 1689 a používajú sa dodnes. Výnimočný je aj hraničný kameň medzi Bacúrovom a Dubovým s vytesaným krížom na oboch stranách, ktorý pravdepodobne pochádza až zo stredoveku. Zaujímavá je aj samotná história obce so svojimi úskaliami, poslaním a osobnosťami, ktoré dotvárali, ovplyvňovali široké okolie ale aj Slovákov. Z najznámejších sú to národovci Andrej Truchlý-Sytniansky a Karol Anton Medvecký – prvý tajomník Matice slovenskej. Nielen Bacúrovčania môžu byť na nich právom hrdý, ale aj všetci Slováci. Ale aj pracovité ruky sú charakteristické pre túto obec. Okrem obrábania svojich políčok a pánskych rolí, pracovali tiež v lese. No najviac rozšíreným remeslom v obci bolo košikárstvo. Košíky robili veľké, z dubových lubov a menšie z liesok. Bacúrovských košikárov poznali okrem najbližšieho okolia aj v Šahách, Brezne, Banskej Štiavnici a v ich okoliach.

Aj svojou kultúrou je obec zaujímavá. Krojovanú minulosť tvorili zvyky a tradície, stavanie májov, fašiangy, páranie peria, čistenie studničiek v chotári. Zaujímavosťou obce a určitým znakom tolerancie je, že v obci boli a sú až 3 cirkevné spoločenstvá. Rímsko-katolícke, ktorému patrí aj kostol zasvätený sv. Šimonovy a sv. Judu, Evanj. cirkev patriaca pod Ostrú Lúku a Dom Veriacich v Kristu Nazaretských. V obci boli aj Benediktíni a v súčasnosti je tu Dom sv. Gorazda. Cez obec vedie niekoľko turistických trás. Najznámejšou je Barborská cesta.

HORE