E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Krízový štáb obce Bacúrov

predseda:Katarína Zlámalová, Bacúrov č.3
podpredseda:Vladimír Beňo, Ing., Bacúrov č.64

členovia:
Zuzana Melichová, Ing., Bacúrov č.64
Ľuboš Lieskovský, Ing., Bacúrov č.85
Elena Sekulová, Ing., Bacúrov č.44
Miroslav Zvarík, Ing., Bacúrov č.83

Obecná povodňová komisia obce Bacúrov

predseda:Katarína Zlámalová, Bacúrov č.3
podpredseda:Vladimír Beňo, Ing., Bacúrov č.64
tajomník:Zuzana Melicherová, Ing., Bacúrov č.64

členovia:
Ľuboš Lieskovský, Ing., Bacúrov č.85
Elena Sekulová, Ing., Bacúrov č.44
Miroslav Zvarík, Ing., Bacúrov č.83

Technický štáb obecnej povodňovej komisie obce Bacúrov

vedúci:Miroslav Zvarík, Ing., Bacúrov č.83
zástupca vedúceho:Ľuboš Lieskovský, Ing., Bacúrov č.85

členovia:
Miroslav Ševcu, Bacúrov č.14
Ján Nižný, Bacúrov č. 60
Peter Zlámala, Bacúrov č.3

HORE