E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Upozornenie občanov - Podvody na senioroch

Podvody na senioroch-1_page-0001

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene


Upozorňuje občanov, najmä seniorov


Určite ste v médiách zachytili informáciu, že v období od 15. februára do 31. marca 2021 prebieha na Slovensku elektronické sčítanie obyvateľstva, pri ktorom sa obyvateľ sčíta sám, alebo pomocou blízkej osoby prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke www.scitanie.sk.  

Ak sa občan nemôže alebo nevie sčítať sám, môže využiťasistované sčítanie. To znamená, že buď navštívi kontaktné miesto zriadené obcou/mestom, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať omobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

V tejto súvislostiupozorňujemenajmä seniorov, aby boli obzvlášť obozretní a nenaleteli podvodníkom, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov. Riaďte sa prosím nasledovnými radami:

    • ak potrebujete pomoc mobilného asistenta, telefonicky kontaktujte obec, mesto alebo call centrum, 

    •dôležité: VYtelefonicky kontaktujete obec so žiadosťou o mobilného asistenta, nikdy nie naopak, 

    • dohodnite si presný čas príchodu mobilného asistenta a zapíšte si jeho meno a priezvisko,

    • po príchode požiadajte mobilného asistenta, aby sa preukázalpreukazom asistenta sčítania(je to jeho povinnosť) a skontrolujte si, či vás naozaj navštívila osoba, ktorej údaje ste si predtým zapísali, 

    • inú osobu do svojho obydlia nevpúšťajte a ani jej neposkytujte svoje osobné údaje,

    • v prípade podozrenia z podvodného konania, kontaktujte políciu na čísle 158. 


Asistované sčítanie bude prebiehať v období od 1. apríla do 31. októbra 2021. 

HORE