E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

OBECNÝ ÚRAD ORGANIZUJE ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

OBČANIA  ODPAD PRINESÚ    PRED  OBECNÝ ÚRAD  V BACÚROVE    DŇA 18.03.2021 (t.j. ŠTVRTOK) , odvoz  odpadu  bude   19.03.2021

NASLEDOVNÝ  ODPAD: 

Emulzie( olej vo vode,...) v uzatvorených nádobách, olejové filtre Brzdové kvapalinyv uzatvorených nádobách

Prázdne nádoby odfarieb, motorových olejov, riedidiel, čistiacich prostriedkov  označených oranžovým štvorčekom  s čiernym krížikom,

Jedlé oleje a tuky-   dobré  uzatvorenej  nádobe

Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice -    tuhé

Nemrznúce kvapaliny obsahujúcenebezpečné látky uzatvorených nádobách

Svietidlá, žiarovky, žiarivky, neónky  zabalené v papierových obaloch

Chladničky, mrazničky, mraziace boxy, Batérie a akumulátory– automobilové, olovené batérie,Motorové, prevodové oleje  v uzatvorených nádobách, Zaschnuté tuhé farbyv nádobách, 

Vyradené elektrické a elektronické  zariadenia– televízory, počítače, rádia, mikrovlnky, žehličky, vysávače, elektrické hračky, meracie prístroje, elektrické náradie, domáce spotrebiče, a iné ...  

!!! Kvapalina, ktorá  nie je v originálnom  obale,  označte ( napíšte  na  obal, fľašu  čo to je) !!!

HORE