E-mail: obecbacurov@stonline.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Úradná tabuľa obce Bacúrov

ZverejnenéOznam
20.06.2019Pozvánka na zasadnutie OZ - 24.6.2019
10.06.2019Infolist k projektu Rekonštrukcia obecného úradu v obci Bacúrov
27.05.2019Obecné zastupiteľstvo
25.04.2019Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu
03.04.2019Výsledky druhého kola voľby prezidenta SR 2019 v obci Bacúrov
03.04.2019Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniki požiaru pre okres Zvolen
21.03.2019Voľby do Európskeho parlamentu - Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
21.03.2019Výsledky prvého kola voľby prezidenta SR 2019 v obci Bacúrov
27.02.2019Voľby do Európskeho parlamentu 2019
31.01.2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
22.01.2019Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia vykurovania Obecného úradu Bacúrov
20.12.2018ROZHODNUTIE OU BB - Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2
19.12.2018Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia elektroinštalácie obecného úradu
07.12.2018Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bacúrov č. 23/2018 o miestnych daniach a poplatku
06.12.2018Výzva na predkladanie cenových ponúk
28.11.2018ROZHODNUTIE - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia
12.11.2018Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Bacúrov
02.11.2018Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku
05.10.2018Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 8.10.2018
27.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
22.03.2016Výzva na predkladanie ponúk
HORE