E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu

V súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 oznamujeme elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

e-mail: obecbacurov@stonline.sk 

Upozorňujeme, že volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

HORE