Stavba


Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny28 kB [pdf]
  Žiadosť o stavebné povolenie36 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením24 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie terénnych úprav30 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby29 kB [pdf]
  Prehlásenie dozora43 kB [pdf]
  Oznámenie o začatí stavby68 kB [pdf]
  Ohlásenie stavebných úprav28 kB [pdf]
  Ohlásenie drobnej stavby34 kB [pdf]
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia30 kB [pdf]
  Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby25 kB [pdf]
  Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby33 kB [pdf]
  Ohlásenie reklamnej stavby39 kB [pdf]
  Návrh na vydanie územného rozhodnutia36 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.bacurov.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.