Dane


Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Poučenie k podaniu daňového priznania2 130 kB [pdf]
  Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje - PO a FO1 342 kB [pdf]
  Priznanie k dani z pozemkov643 kB [pdf]
  Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje951 kB [pdf]
  Priznanie k dani za predajné automaty986 kB [pdf]
  Priznanie k dani za psa820 kB [pdf]
  Priznanie k dani zo stavieb-stavba slúžiaca na jeden účel879 kB [pdf]
  Priznanie k dani zo stavieb-stavba slúžiaca na viaceré účely1 745 kB [pdf]
  Priznanie k poplatku za komunálny odpad323 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.bacurov.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.